De betydningsfulde pårørende

– lidelsesfæller og ressourcepersoner

1. december 2016

konsultation

Den 1. december 2016 afholdes der symposium under overskriften "De betydningsfulde pårørende –
lidelsesfæller og ressourcepersoner" Torvehallerne i hjertet af Vejle danner rammen for symposiet, der byder på oplæg fra en række engagerede oplægsholdere med vidt forskellige perspektiver på dagens tema.
Tilmeld dig nederst på siden.

Se programmet i en PDF-fil.

Når mennesker rammes af en alvorlig og livstruende sygdom, er det velkendt, at også deres pårørende føler sig ramt. Samtidig er de pårørende ofte de bedste støttepersoner for den syge.

Men alligevel er disse nøglepersoner mange gange en overset ressource i sundhedsvæsenet - og nogle gange endda ildeset.

Hvorfor inddrage pårørende i et behandlingsforløb, og hvordan gør man?
Dette hovedspørgsmål sætter årets Vejlesymposium fokus på?

Symposiet henvender sig til alle faggrupper inden for sundhedssystemet - den primære såvel som den sekundære sundhedssektor.

Tilmelding nederst på siden.