Det sunde sygehus

- personcentreret behandling, pleje og omsorg

6. december 2018

Den 6. december 2018 afholder vi igen Vejlesymposium - denne gang under overskriften Det sunde sygehus - personcentreret behandling, pleje og omsorg.

Torvehallerne i hjertet af Vejle danner igen ramme for symposiet, der byder på oplæg fra en række engagerede oplægsholdere med vidt forskellige perspektiver på dagens tema.

Du kan downloade programmet her!

Tilmeld dig nederst på siden - senest 1. november 2018. - Tilmeldingen er bindende.

Hvad indebærer det at forholde sig personcentreret til patienten, og er der tid og rum til det? Hvilke muligheder og udfordringer gør sig gældende i den kliniske praksis? Hvad skal der til, og hvad skal gøres anderledes? Disse spørgsmål har symposiets oplægsholdere beskæftiget sig indgående med og skrevet om i artikler og bøger. De har fremsat væsentlige bud på, hvad en ny og bedre fremtid skal omfatte, for at det giver mening at tale om personcentreret behandling, pleje og omsorg.