Komplementær behandling

– muligheder og begrænsninger i det etablerede sundhedsvæsen

7. december 2017

konsultation

Den 7. december 2017 afholder vi igen Vejlesymposium - denne gang under overskriften Komplementær behandling – muligheder og begrænsninger i det etablerede sundhedsvæsen.

Torvehallerne i hjertet af Vejle danner rammen for symposiet, der byder på oplæg fra en række engagerede oplægsholdere med vidt forskellige perspektiver på dagens tema.

 

Program for Vejlesymposiet kan du downloade her.

 

Tilmeld dig nederst på siden - senest 15. november 2017.
Tilmeldingen er bindende.

Anvendelse af komplementære og alternative behandlingsformer kan forstås som menneskers trang til at selv at gøre noget aktivt for at genvinde sundheden, når sygdom bliver en del af livet.

I det etablerede sundhedsvæsen har der i mange år været fokus på at støtte patienter til en større grad af egenomsorg, hvilket bl.a. er kommet til udtryk ved begrebet empowerment. Men også begreberne ”patienten som partner” og ”fælles beslutningstagning”” refererer til idealet om den aktive patient. I denne sammenhæng er det et spørgsmål, hvorvidt - og i hvilket omfang - alternative og komplementære behandlingsformer kan integreres i det etablerede behandlingssystem?

Hvilke muligheder og begrænsninger gør sig gældende i Danmark, og hvordan har udviklingen været i andre lande?
Hvordan tackler vi spørgsmålet om dokumentation, og hvordan får vi i sundhedsvæsenet den nødvendige viden om komplementære og alternative behandlingsformer?
Hvad viser den nyeste forskning?
Disse overordnede spørgsmål er omdrejningspunktet for årets Vejlesymposium.

Tilmelding nederst på siden.