patienternes

sygehus

- hvordan skaber vi det?

3. december 2015

konsultation

Den 3. december 2015 afholdes der symposium under overskriften "Patienternes sygehus" - hvordan skaber vi det? Torvehallerne i hjertet af Vejle danner rammen for symposiet, der byder på oplæg fra en række engagerede oplægsholdere med vidt forskellige perspektiver på dagens tema.
Tilmeld dig nederst på siden.

Se programmet i en PDF-fil.

Flere fælles beslutninger og øget inddragelse af patienter i behandlingen af egen sygdom er på dagsordenen i den danske sygehussektor, ikke mindst når vi taler om behandling af kræft og andre potentielt livstruende sygdomme.

Men hvilke fordele giver øget patientinddragelse og fælles beslutnings-tagning? Hvordan gør man det bedst muligt, og hvilke praktiske, mentale og strukturelle barrierer skal forceres, inden dørene kan åbnes til ‘Patienternes sygehus’, hvor den enkelte patient er i centrum?

Symposiets oplægsholdere har fokus på forskellige facetter af patientinddragelse og bidrager med mulige svar på centrale spørgsmål som eksempelvis:

Hvorfor mere patientinddragelse og flere fælles beslutninger?

Hvilke organisatoriske og strukturelle barrierer er på spil – og skal sættes ud af spil, for at man kan komme nærmere målet om ‘Patienternes sygehus’?

Hvordan inddrager man konkret patienterne i en travl hverdag, hvor tiden til kommunikation med patienterne er knap?

Hvad viser den nyeste forskning og udenlandske erfaringer om ‘patientinddragelse’ og ‘fælles beslutningstagning’?

Hvilke oplevelser har patienter og behandlere, der er fælles om de
beslutninger, der træffes?

Symposiet henvender sig til alle faggrupper inden for sundhedssystemet - den primære såvel som den sekundære sundhedssektor.

Tilmelding nederst på siden.